JAK TO POMAGA

HOW IT HELPS

Ćwiczenia oddechowe z «Samozdrav» 20 minut dziennie / Respiratory exercises with the «Samozdrav» 20 minutes per day

Przywrócenie normy CO2 do 6-6,5% w organizmie / Restoration of the norm of CO2 to 6-6.5% in the body

Zwolnienie skurczu naczyń w organizmie i normalizacja przepływu krwi we wszystkich narządach / Relief of vasospasm in the body and normalization of blood flow in all body organs

Zdrowe i pełne energii życie / A healthy and full of energy life

 

Patenty i nagrody / PATENTS AND AWARDS

  • Dla wynalazku nr 2177334, Urządzenie do tworzenia bioaktywnego ośrodka oddechowego z wydychanego powietrza i powietrza atmosferycznego, - zarejestrowany w Państwowym Rejestrze Wynalazków Federacji Rosyjskiej, Moskwa, 27 grudnia 2001 r.
    For invention No. 2177334, Device for Formation of Bioactive Breathing Medium from Exhaled and Ambient Air, — registered in State Register of Inventions of the Russian Federation, Moscow, on December 27, 2001.
  • W zakresie wynalazku nr 2187341, Sposób poprawy zdolności adaptacyjnych i kompensacyjnych organizmu, - zarejestrowany w Państwowym Rejestrze Wynalazków Federacji Rosyjskiej, Moskwa, 20 sierpnia 2002 r. For invention No. 2187341, Way of Improvement of Adaptation and Compensation Abilities of Organism, — registered in State Register of Inventions of the Russian Federation, Moscow, on August 20, 2002.
  • Dla wynalazku nr 2189837, Urządzenie do tworzenia fizjologicznie czynnego ośrodka oddechowego z wydychanego powietrza i powietrza atmosferycznego, - zarejestrowane w Państwowym Rejestrze Wynalazków Federacji Rosyjskiej, Moskwa, 27 września 2002 r.
    For invention No. 2189837, Device for Formation of Physiologically Active Breathing Medium from Exhaled and Ambient Air, — registered in State Register of Inventions of the Russian Federation, Moscow, on September 27, 2002.