INSTRUKCJA / Manual

Instrukcja użytkowania aparatu SAMOZDRAV /Users manual of the samozdrav breathing training device (POBIERZ /UPLOAD)