ARTROZA / ARTHROSIS

Pozytywny wpływ „Samozdrav” na artrozę wiąże się z poprawą dopływu krwi do tkanek kostnych i chrzęstnych. Płyn stawowy ma decydującą rolę w metabolizmie chrząstki i łąkotki. Normalne funkcjonowanie stawów zależy od jakości i ilości mazi stawowej wytwarzanej przez błonę maziową. Jakość i ilość płynu maziowego zależy od dopływu krwi do błony maziowej.

The positive effect of “Samozdrav” in arthrosis is associated with the improvement of blood supply of the osseous and chondral tissues. Synovial fluid has a crucial role in the metabolism of the cartilage and menisci. Normal functioning of joints depends on the quality and the quantity of synovial fluid, produced by the synovial membrane. The quality and the quantity of the synovial fluid depend on the blood supply of the synovial membrane.