ATAK SERCA / HEART ATTACK

Regularne treningi „Samozdrav” pomagają poprawić ukrwienie serca, usuwając skurcz naczyń. Rozpocznie się również proces unaczynienia serca (wzrost kumulacji jako alternatywnego dopływu krwi), jest to proces adaptacyjny. Poprawia się ukrwienie, a odżywianie mięśnia sercowego zapobiega ryzyku zawałów serca i powtarzających się zawałów serca. Treningi „Samozdrav” pomogą przyspieszyć regenerację mięśnia sercowego, normalizują przepływ krwi obwodowej, co powoduje ucisk naczyń wieńcowych.

Regular trainings on “Samozdrav” help improve the blood supply of the heart by taking the spasm off the vessels. A process of vascularisation of the heart also starts (the grow of collaterals as the alternative blood supply), it is an adaptive process. The blood supply is improves and the nutrition of the heart muscle prevents the risk of heart attacks and repetitive heart attacks. Trainings on “Samozdrav” will help quicken the restorative processes of the myocardium, normalise the peripheral blood flow, which takes the pressure of the coronary heart vessels.