NADCIŚNIENIE / HYPERTONIA

Hipertoniczność mięśni gładkich naczyń charakteryzuje tę chorobę. Jednym z powodów tego jest brak naturalnego wasolizatora naczyń, dwutlenku węgla. Ćwiczenia na „Samozdravie” prowadzą do zwiększenia naturalnego regulatora światła, CO2, a naczynia są znormalizowane, a więc ciśnienie krwi jest również znormalizowane. Inną przyczyną hipertoniczności jest mechanizm ochronny dla nadmiernego wydalania CO2. Kiedy ta konkretna cecha jest znormalizowana, skurcz zostaje wyeliminowany.

The hypertonicity of the smooth muscles of the vessels characterises this illness. One of the reasons for it is the lack of the natural vasolidator of the vessels, carbon dioxide. Exercising on “Samozdrav” leads to the increase of the natural lumen regulator, CO2, and the vessels are normalised, thus the blood pressure is normalised too. Another reason for hypertonicity is the protective mechanism for excessive CO2 excretion. When this particular feature is normalised, the spasm is eliminated.