HIPOTONIA(niedociśnienie) / HYPOTONIA

Podczas ćwiczeń oddechowych CO2 wpływa na centrum naczynioruchowe (które porusza naczynia), które normalizuje światło naczynia i reguluje ciśnienie tętnicze. Realizuje się to poprzez specyficzne receptory siatkowatego tworzenia pnia mózgu i poprzez wzrost stężenia H +, który jest pobierany przez tętnice szyjne i inne chemoreceptory.

During the respiratory exercises, CO2 influences the vasomotor centre (which moves the vessels), which normalises vessel lumen and regulates the arterial pressure level. It is realised through the specific receptors of the reticular formation of the brainstem, and through the increase of the concentration of H+, which is taken by the carotid and other chemoreceptors.