MIGRENA / MIGRAINE

Umiarkowana hiperkapnia prowadzi do aktywacji reakcji enzymatycznych, co z kolei prowadzi do wytworzenia dużej ilości energii (ATP). W rezultacie komórka jest bardziej zdolna do pobierania tlenu z krwi. Jak również, że regularne treningi „Samozdrav” poprawiają ukrwienie i odżywianie mózgu, stymulują rozwój zabezpieczeń (naczyń omijających). W rezultacie tego rodzaju wpływ „Samozdrav” zapobiega głównym przyczynom migreny.

Moderate hypercapnia leads to activation of the enzymatic reactions, which in its turn leads to producing a great amount of energy (ATP). As a result a cell is more capable of retrieving oxygen from the blood. As well as that regular trainings on “Samozdrav” improve the blood supply and nutrition of the brain, stimulate the development of the collaterals (bypass vessels). As a result this kind of influence “Samozdrav” prevents the main causes of the migraine.