NERWICA / NEUROSIS

Działanie „Samozdrava” opiera się na normalizacji poziomu CO2 w organizmie. Dwutlenek węgla wpływa na przepuszczalność membran, regulując w ten sposób pobudliwość komórek nerwowych. Wiele badań wykazuje, że brak CO2 wywołuje nadmierną pobudliwość komórek nerwowych. W ten sposób regularne ćwiczenia oddechowe, które zwiększają poziom CO2 w organizmie, pomagają uniknąć nadmiernej pobudliwości komórek nerwowych, stabilizacji nerwów i mają działanie relaksujące.

The action of “Samozdrav” is based on the normalisation of the CO2 level in the organism. Carbon dioxide influences the permeability of the membranes, thus regulating the excitability of the nerve cells. A lot of researches demonstrate that the lack of CO2 provokes the excessive excitability of the nerve cells. In this way regular respiratory exercises, which increase the level of CO2 in the organism, help evade the excessive excitability of the nerve cells, nerve stabilisation and have a relaxing effect.